Шановні акціонери ПАТ «УКРКОМУНБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» (місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., буд. 18 А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 10:00 годині, за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18 А, 2 поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з 09:30 до 09:50 за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, є 05 квітня 2012 року

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціонери, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПАТ «УКРКОМУНБАНК», складеному станом на 05 квітня 2012 року в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представник акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Порядок денний: Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. Звіт Правління ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік. Звіт Спостережної ради ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік щодо їх затвердження.

Звіт та висновки зовнішнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту та висновків зовнішнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК», в тому числі затвердження необхідних заходів за результатами їх розгляду.

Затвердження річного звіту ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рік.

Основні напрямки діяльності Банку на 2012 рік та їх затвердження. Про внесення змін та доповнень до Статуту Банку. Про зміни у складі Спостережної ради Банку. Про зміни у складі Ревізійної комісії Банку.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звернутися за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., буд. 18 А, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Волохович Дмитро Володимирович. Телефон для довідок (0642) 590-794.

Найменування показника Період
Усього активів Попередній
Усього активів 525148 469023
Грошові кошти та їх еквіваленти 140213 110485
Кошти в інших банках 797 737
Кредити та заборгованість клієнтів 286556 259970
Усього зобов'язань 375835 368825
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 358133 351370
Усього власного капіталу та частка меншості 149313 100198
Статутний капітал 105800 56700
Чистий прибуток/(збиток) 15 12
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) - -

Спостережна рада ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

 dpa  nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия ArtEast